Värna tätortsnära skog, natur och friluftsliv

Det ska vara enkelt att ta sig ut i Härnösands natur. Naturguiden ska utvecklas och spridas. HittaHärnösand är ett viktigt folkhälsoinitiativ som vi vill fortsätta stödja. En så kallad Hälsans stig, ett tillgängligt hälsofrämjande promenadstråk, i centrala Härnösand ska etableras. Härnösand ska ha ett välutvecklat system för skyltning, vindskydd och grillplatser och gärna fler naturstigar.

Miljöpartiet vill

  • ha kontinuitetsskogsbruk där det är möjligt och lämpligt.
  • öka andelen skyddad skog, verka för fler naturreservat i Härnösands kommun och avsätta mer resurser till naturvårdande insatser.

Genom samarbete med besöksnäringen kan vi ta krafttag för att lyfta några prioriterade natur och friluftsområden i Härnösand, exempelvis Vårdkasen, Smitingen, Fälleberget, Mjällådalen och Västanå. Miljöpartiet stödjer ett långsiktigt hållbart bruk av den kommunala skogen. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: