Värdig omsorg av hög kvalitet

Lyssna

De allra flesta äldre som behöver stöd bor eller vårdas i kommunal regi.

Miljöpartiet vill

  • att den kommunala hemtjänsten ska vara av god kvalitet och ett attraktivt val för våra äldre.

De äldre ska kunna välja att ha samma personal så långt det är möjligt. Önskemål om kön, språkkunskaper och annat ska så långt som möjligt tillgodoses. PER-modellen är en unik modell för anhörigstöd inom demensområdet som utvecklats i Härnösand. PER står för pedagogiskt, emotionellt och relationsbaserat stöd. Värdegrundsarbete, hälsofrämjande, minnesträning, rehabilitering och anhörigstöd är viktiga delar i den värdiga omsorg vi vill ha.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: