Personalen är nyckeln till att lyckas

Vi  är  övertygade  om  att  medarbetare som  trivs  gör  ett  bättre  jobb. Inom  kommunen finns  idag såväl  ofrivilliga  deltider  som  ofrivilliga  heltider  och  ofrivilliga  delade  turer.  Vård  och  omsorg  är  den  mest  drabbade branschen när det gäller sjukskrivningar och förtidspensioneringar.

Miljöpartiet vill

  • ta krafttag för  att  varje  anställd  ska  vara  nöjd  med  sina  arbetstider  och  arbetsvillkor. 
  • utreda  möjlighet  till  arbetstidsförkortning  i  äldreomsorgen. 
  • Där  det  är  möjligt  införa så  kallade  önskescheman,  vilket  innebär  att  en  arbetsgrupp själv  kan styra  vem som ska  jobba  när
  • också säkra möjligheterna till  fortbildning  och  förebyggande  friskvård. Jämställdhet  och  jämställda  löner ska  vara  en självklarhet  och  vuxenmobbning ska inte förekomma.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: