Promenadstaden Härnösand

Människor som promenerar och flanerar är något av det viktigaste för en mysig, levande stadsmiljö. Där människor rör sig till fots vill andra människor komma. Där uppstår caféer, restauranger, unika butiker och andra mötesplatser.

Miljöpartiet vill

  • Stärka och utveckla miljöer för gående. Dels längst vattnet där alltför mycket attraktiva platser idag upptas av bilparkeringar, dels i stråket mellan Stora Torget och Ankaret där de täta stadskvarteren kan byggas ihop till en enhet.

I hela kommunen är det viktigt med attraktiva gångstråk vid vatten, i tätortsnära skog och i naturen i övrigt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: