Psykisk hälsa och ohälsa

Tyvärr ökar den psykiska ohälsan i samhället och personer med psykiska funktionshinder är ofta stigmatiserade och tillhör de svagaste i samhället.

Miljöpartiet vill

  • verka för att utveckla meningsfull daglig sysselsättning för denna grupp. Alla ska ha möjlighet att arbeta enligt sin förmåga. Sociala företag kan spela en viktig roll för detta.
  • att kommunen börjar mäta och undersöka de faktorer som ger psykisk hälsa och livskvalitet. Samhällets strategier för att förebygga psykisk ohälsa och att förhindra suicid måste vidareutvecklas.
  • stödja etableringen av ett traumacentrum som kan utveckla metoder att hjälpa människor som utsatts för krig, våldtäkter och andra traumatiserande händelser.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: