Nej till riskkapital - Ja till valfrihet för äldre

Inom Härnösands kommun finns idag både privata och kommunala särskilda boenden. Detsamma gäller hemtjänsten. Miljöpartiet tycker att det är bra att äldre kan göra val i frågor som rör vård, omsorg och utförande av tjänster men det måste handla om reella och meningsfulla val för den äldre.

Valfrihet betyder för oss att vi gärna ser (personal)kooperativa lösningar och vill främja lokala och idéburna företag. Däremot ställer vi oss kritiska till riskkapitalbolag, där avkastningskravet väger tyngre än kvalitet. Vi säger nej till att återigen upphandla driften av boendena Ugglan och Älandsgården efter att den nuvarande avtalsperioden har gått ut.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: