Klimatsmart samhällsplanering

Medveten samhällsplanering utgör grunden för våra möjligheter att bo och transportera oss klimatsmart.

Miljöpartiet anser att det finns potential att förtäta de stationsnära kvarteren vid Härnösand Central. På så sätt kan fler få nära tillgång till en större arbetsmarknad via tåg/buss, fler kan ta sig fram till fots och de lokala bilresorna minskar. Planering och renovering av gator, bostäder och verksamheter ska alltid ha ett hållbarhetsperspektiv och prioritera klimatsmarta färdmedel. En tilltalande miljö för gående i stadskärnan är viktig för att skapa en attraktiv stadskänsla. Därför måste annan trafik anpassas till de gåendes villkor. På landsbygden vill vi satsa på ett bra stomnät för kollektivtrafiken, bytespunkter med pendlarparkeringar, säkerställd service och attraktiva miljöer i tätorterna utanför staden. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: