Skola

Helena Elfvendal är vår kontakt i Skolnämnden.

Härnösands identitet som utbildningsstad behöver återupprättas och utvecklas. Skolan ska vara en plats att längta till och en jämlik skola. Elever måste få tid med sina lärare. Lärare måste få högre status och mindre byråkrati.

Vi vill utveckla Härnösands skolmiljöer, genom att:

  • Satsa på ett nytt Campus Härnösand och utbyggd yrkeshögskola
  • Arbeta för högre löner och mindre pappersarbete för lärare
  • Säkerställa mindre barngrupper i förskolan
  • Satsa på fler pedagoger i klassrummet och en mångfald av kompetenser i skolan
  • Alla skolor ska jobba med miljö och jämställdhet
  • Se till att vi har giftfria förskolor och ekologisk skolmat
  • Erbjuda avgiftsfri Kultur- och Musikskola

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: