Alla skolor ska jobba med miljö och jämställdhet

Barn ska tidigt möta kunskap och engagemang för en hållbar framtid. De ska kunna utvecklas som individer utan att begränsas av traditionella könsroller.

Miljöpartiet vill

  • alla skolor i Härnösand ska certifieras genom Grönt Flagg eller liknande miljöarbete samt arbeta aktivt med jämställdhet.
  • använda mer miljöpedagogik, genuspedagogik, utomhuspedagogik och låta eleverna bli praktiskt involverade i kretsloppssamhället, genom exempelvis växthus och kompostering.
  • Härnösands deltagande i BioFuel Regions skolprojekt och Komtek/Technichus ska användas aktivt för att öka kunskaperna kring hållbar teknik.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: