Vi vill

Lyssna

Miljöpartiet vill

  • att elever i alla åldrar ska känna att de trivs och är glada över sin skola och utbildning, även elever med särskilda behov och begåvningar
  • skapa en skola som tar till vara på lärarnas kompetens och lyssnar på elever och föräldrar
  • verka för att både universitetet och yrkeshögskolan utökar antalet studenter och program
  • lägga energiteknikutbildningar, internationella utbildningar och utbildning inom arkivområdet och till hemspråkslärare i Härnösand.

Vi vill satsa på utbildning för att möta framtidens utmaningar i skolstaden Härnösand.
Vi tror på pedagogisk mångfald och möjlighet till profilering.

 

 

Rebecka Bjurhall och Karin Malin Ekström är ordinarie ledamot resp ersättare i Skolnämnden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: