En mångfald av kompetenser

Skolan behöver en mångfald av kompetenser. Läraren kan då ägna mer tid åt eleven och undervisningen. Miljöpartiet stöttar satsningen på rektorerna som pedagogiska ledare och vill ge den nya skolorganisationen i Härnösand goda förutsättningar att nå resultat.

Miljöpartiet vill

  • fortsätta satsa på elevhälsan och bra läromedel till eleverna.
  • satsa på kvalitativa, opartiska skolböcker till eleverna.

I vårt mångkulturella samhälle bör skolorna kunna erbjuda fler C-­språk än idag.

Det är viktigt med kvalificerad yrkes­ och studievägledning och att bryta hinder som kön, etnicitet och klass sätter upp för unga människors framtidsbana. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: