Socialt och idéburet företagande

Det finns stor potential i utvecklingen av idéburna företag, vilka drivs av idén om ett bättre samhälle och där vinsten återinvesteras i verksamheten.

Miljöpartiet vill

  • se fler aktörer inom den sociala ekonomin
  • stödja uppbyggandet av arbetsintegrerande sociala företag och kooperativ verksamhet

Kommunen kan underlätta för detta företagande genom att teckna lokala avtal och överenskommelser istället för att alltid upphandla tjänster. Detta kan möjliggöra att även brukarorganisationer på uppdrag av kommunen kan utföra viktigt arbete. Målgrupper kan vara till exempel nyanlända eller personer med funktionsnedsättning som idag står långt från den ordinarie arbetsmarknaden. Dessutom kan kommunen vara med och bygga upp utbildningar både för mentorer/handledare och för målgrupper.  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: