Solidaritet

Lyssna

Härnösand har rötter i hela världen. Varje människa är unik och bör få chans att skapa ett meningsfullt liv. Alla borde få den möjligheten oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning. En kollektiv sammanhållning krävs för att samhället som helhet ska fungera. Samhället fungerar bättre om vi är trygga i att vi får hjälp när vi fått problem, blivit gamla eller tvingats fly.

Det vill vi genomföra i Härnösand, genom att:

  • Ha tillgänglighetsperspektiv i all kommunal planering
  • Utveckla ett kunskapscentrum för mottagande av ensamkommande flyktingungdomar
  • Etablera ett traumacentrum i Härnösand
  • Tillhandahålla värdig omsorg och utvecklat stöd till anhöriga
  • Stödja lokala aktörer inom omsorgen, där kvalitet  går före vinstuttag
  • Stötta kvinnojouren och bildandet av en mansjour
  • Arbeta aktivt för icke-diskriminering och kompetensutveckling inom mångkultur, HBTQ,  genusfrågor och  teckenspråk

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: