Skapa plats för spontanaktiviteter

Lyssna

Ungas fritidsaktiviteter sker allt mer utanför det organiserade föreningslivet. Det gör att kommunen bör söka nya vägar för att skapa en inkluderande meningsfull fritid.

Miljöpartiet vill

  • Verka för fler möjligheter för spontanaktiviteter.
  • att Fritidsgården Kåkens verksamhet ska bedrivas på fler platser och nå nya grupper genom varierade initiaitv.
  • att Härnösands profil som ung musikstad med replokaler, studio och regionala musikarrangemang ska bestå.
  • ha försök med subventionerade öppna halltider för dropinverksamhet ska genomföras i samarbete med föreningslivet.

Kommunen ska ha beredskap och medel för att stötta ungas egna initiativ till kultur och fritidsarrangemang och mötesplatser. Samarbetet med studieförbunden bör fördjupas. Vi vill ta tillvara den nya skate/BMXparkens möjligheter och Kristinaparken som en aktivitetspark där olika grupper kan mötas. Vi ser gärna att befintliga skolgårdar, idrottsplatser och stadskärnan utvecklas med fler möjligheter till spontana aktiviteter och spontanidrott för alla åldrar. Ett ökat användande av kommunens kulturlokaler som kreativa mötesplatser bör stimuleras.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: