Stadskärnan - en plats för möten, lek och lokal handel

Ett levande, barnvänligt, vackert centrum, där människor vill vistas, är en förutsättning för ett attraktivt stadsliv och en stärkt centrumhandel. Till centrum kommer folk för att mötas, umgås, uppleva kultur, lära sig nya saker och handla lokalt. Parker, kajer och torg ska trevliga och lustfyllda för alla åldrar.

Miljöpartiet vill

  • att kommunen i samarbete med fastighetsägare och handlare ska se över hur lokalerna i centrum och hur olika utrymmen kan utveckla Handelsplatsen Härnösand.
  • ha fler möjligheter till lek och aktivitet i centrum. Speciellt vintertid behövs en mer levande stadskärna, till exempel genom en isbana.
  • se över parkeringssituationen i centrum och utvärdera P-­skivan, så att resurserna används optimalt. Det är till exempel olyckligt när parkeringar avsedda för centrumhandel används till arbetsplatsparkering.

 För att binda samman området runt Stora Torget och handelsområdet Ankaret vill vi skapa trivsamma miljöer på Kronholmen och Torsvik, genom attraktiva gångstråk och kanske en större lekpark. Man ska lätt kunna ta sig till fots, cykel och kollektivt till stadskärnan, Ankaret och andra viktiga mötesplatser som Technichus och Sambiblioteket. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: