Värna våra statliga verksamheter

Under alliansregeringens tid har många statliga verksamheter centraliserats till storstäderna i snabb takt. Detta är tveksam användning av statens resurser, då verksamheterna ofta skulle kunna bedrivas mer kostnadseffektivt på andra ställen i landet.

 Miljöpartiet förespråkar en aktiv regionalpolitik som ser fördelarna med statliga verksamheter i hela landet. Vi kommer att verka för nyetableringar av statliga verksamheter i Härnösand. Vi vill stärka de befintliga nätverken mellan regionens myndigheter, akademi, näringsliv och det offentliga.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: