Summering 2010-2014

Miljöpartiet de Gröna ingår sedan 2010 i Härnösands rödgröna kommunledning. Gröna frågor har fått stort utrymme i kommunens framtidsarbete och vi har tagit viktiga steg för ett hållbart, livaktigt och solidariskt Härnösand. Här är en lista på några av de viktigaste saker vi har genomfört under den här mandatperioden. Detta har åstadkommits genom samarbete i majoriteten, ibland också med andra partier. Miljöpartiet har varit en viktig bidragande faktor.

 • Kommunen och de kommunala bolagen är 100 % självförsörjande på grön el.
 • Härnösand Central med solfångare i världsklass.
 • Kretsloppsparken på HEMAB med återbruk.
 • Flerfackskärl för bättre återvinning och insamling av matavfall.
 • Biogasanläggning och tankstation på gång.
 • Laddstolpar för elbilar.
 • 70 % minskade koldioxidutsläpp för stadsbussarna, bland annat genom moderna elbussar.
 • Avgiftsfritt på centrumlinjen alla dagar, alla bussar på lördagar och för ungdomar på alla lov.
 • Beställningstrafik på kvällen till Brunne/Viksjö och ny busslinje till Solumshamn.
 • Vindkraft på Vårdkasberget som ger stort överskott.
 • Fjärrvärme utbyggt till alla flerfamiljshus.
 • Oljeeldningen avvecklad i Härnösandshus bostäder.
 • Elbil och elcyklar i bilpoolen.
 • 5 km ny cykelväg.
 • Elcyklar till de hemtjänstgrupper som önskar det.
 • Etisk upphandlingspolicy som ger bättre chanser till lokala företag och förhindrar svartjobb.
 • Mångdubbling av andelen ekologisk mat på skolor och äldreboenden.
 • Demensprojektet på Murberget.
 • Vårdhunden permanentad.
 • Franzéngruppen med daglig verksamhet.                       
 • Ökade resurser till hemtjänsten.
 • Nytt serviceboende med 20 platser.
 • Renovering och tillgänglighetsanpassning av sjöbodarna på Sälsten.
 • Tillgänglig konsthall.
 • Naturguiden.
 • Länets lägsta ungdomsarbetslöshet.
 • Kretsloppslärlingar i samarbete med HEMAB.
 • Lördagsöppet på ungdomsgården Kåken.
 • Hemspråksundervisning på 10 språk.
 • Förstärkt skolhälsovård.
 • Extrapengar till böcker och läsplattor i skolan.
 • Matematiksatsning.
 • Rätt till 30 timmars barnomsorg för barn till arbetssökande och föräldralediga.
 • Ökat flyktingmottagande.
 • Integrationsarbete i samverkan med föreningar.
 • Svenskaträning på Sambiblioteket.
 • Nytt kulturprogram.
 • Mer kulturresurser och fria medel till kulturutövare.
 • Bredbandssatsningar på landsbygden.
 • Nya båtbryggor och gästhamnar.
 • Ökning av besöksnäringen.
 • Ökad andel som handlar lokalt i Härnösand.
 • Stärkt medborgarengagemang genom Framtid Härnösand.
 • Yngre och mer representativ politikerkår.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: