Tillgängligt Härnösand

Bristande tillgänglighet är en av de främsta orsakerna till att personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar diskrimineras. Härnösand är av tradition en “hörselstad”, här finns specialskolan Kristinaskolan och teckenspråkstolkutbildning. Vi vet att behoven av att tillgänglighetsanpassa samhället är oerhört stora. Ledsagning har stor betydelse för den enskildes möjlighet att delta i det offentliga livet.

Miljöpartiet vill

  • anlägga tillgänglighetsperspektiv på all kommunal planering.
  • göra utflyktsmål i naturen mer tillgängliga och utöka antalet tillgängliga busshållplatser.
  • att det ska vara enkelt att få teckenspråkstolkning vid offentliga evenemang.
  • att Informationen på kommunens hemsidor ska vara tillgänglig även för personer med olika funktionsnedsättningar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: