Trygghet och jämställdhet i det offentliga rummet

Många upplever otrygghet i offentliga miljöer.

Miljöpartiet vill

  • öka känslan av trygghet och minska risken för att utsättas för brott genom åtgärder i den fysiska miljön. Här kan invånare och intressegrupper engageras genom till exempel trygghetsvandringar. Innovativa belysningslösningar kan både smycka staden och öka
  • fortsätta samarbetet inom Rådet för trygghet och hälsa för att skapa en tryggare stad och minska brottsligheten, särskilt genom förebyggande insatser.
  • begränsa reklamens utbredning i vårt gemensamma offentliga rum, till exempel genom att värna riktlinjerna för skyltning och att se över avgifterna för skyltarrenden.

För att Härnösand ska vara en attraktiv stad, behövs en medveten analys av hur vi utformar det offentligarummet jämställt. Kvinnor och män ska kunna ta plats i det offentliga rummet på ett likvärdigt sätt. Vidnamngivning av till exempel gator och byggnader ska jämställdhetsperspektivet alltid beaktas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: