Halverad ungdomsarbetslöshet och meningsfull sysselsättning

Miljöpartiet har drivit och kommer att fortsätta driva kommunens mål att halvera ungdomsarbetslösheten i Härnösand. Vi förespråkar ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och företagen, med målsättningen att varje ung person ska hitta sin väg till personlig utveckling, meningsfullt arbete eller individuellt anpassade studier. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar som inte klarat skolan utbildningar på passande nivåer.

Miljöpartiet vill

  • utveckla system för mentorskap och individuella insatser.
  • att alla människor som ofrivilligt hamnat utanför ska erbjudas meningsfulla sätt att komma tillbaka igen.

Det kan handla om att långtidsarbetslösa erbjuds anställning eller praktik istället för försörjningsstöd. Det kan ske genom att ställa sociala krav i upphandlingar, men också genom överenskommelser med lokala företag och föreningar.  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: