Zöldebb Härnösand

Lyssna

lépések egy fenntartható, eleven és szolidáris önkormányzatért - A Härnösandi Környezetvédő Párt (Miljöpartiet i Härnösand) 2014-2018 programösszefoglalója

ÉGHAJLAT

Az éghajlatváltozás korunk talán legnagyobb kihívása. Erőteljesen és haladéktalanul kell fellépnünk mind mikrokörnyezetünkben, országos szinten és globálisan hogy egy élhető éghajlatú társadalmat hagyhassunk a következő nemzedékekre. Ahhoz hogy átfogó környezetalakítási rendszereket tudjunk létrehozni, új technikákra és szokásokra van szükség. Härnösand városát aktív éghajlatvédő önkormányzattá akarjuk fejleszteni a következő lépések megtételével:

 • Az Ostkustbanan (keleti parti vasút) Härnösand-Sundsvall közötti pályájának kétvágányúvá alakítása azonnali kezdéssel
 • Vonzó, akadálymentes, fiatalok számára ingyenes kollektív közlekedés biztosítása mindenkinek
 • Összefüggő és biztonsagos járda- és kerékpárút hálózat építése
 • Fenntartható utaztatási szabályrendszer és intern éghajlat alap az önkormányzaton belül
 • Az élelmiszer eredetű hulladék biogázzá alakítása és a hulladékgyüjtés 100 százalékos újrahasznosítása
 • A kis volumenű helyi zöldség-gyümölcstermesztés és egy energiaültetvény tervezésének támogatása
 • További munka a város és a vidék fenntartható társadalomtervezéséért

OKTATAS

Härnösandot mint iskolavárost új életre kell kelteni továbbfejleszteni. Olyan iskolákat akarunk teremteni ahová vágynak a tanulók és a tanároknak jut rá. A tanárok társadalmi státuszát emelni és az iskolai bürokráciát csökkenteni kell. Härnösand iskolai környzetének fejlesztéshez ezt kívánjuk tenni:

 • Új Härnösand Campus létrehozása és a szakfőiskola kiépítése
 • Tovább dolgozni a tanári bérek emeléséért és a tanárok adminisztrációs feladatainak csökkentéséért
 • Biztosítani az óvodák csoportlétszámának csökkentését
 • Forrásokat biztosítani az egy pedagógusra eső tanulók számának csékkentésére és a személyzet kompetenciakörének szélesítésére
 • Minden iskolában rutinná tenni a környezetvédelmi és egyenjogúsági munkát
 • Méreganyagmentes óvodák öko étkeztetéssel
 • Ingyenes kultúr- és zeneiskola

ZÖLD MUNKAHELYEK

A fenntartható társadalomra való átállás nagy beruházásokat igényel. Az átállás új munkaalmalmakat teremtene mind a helyi vállalatoknál, mind a közigazgatásban. A gazdaság és az önkormányzat közötti együttműködés magától értetődik. Célunk hogy Härnösand mint a kreatív vállalkozók és a fenntartható fejlődés centruma váljék ismertté amit így szeretnénk elérni:

 • Egy gazdaságilag, szociálisan es ökológiailag fenntartható gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása
 • A helyi versenytárgyalások megkönnyebbítése környezetvédelmi és szociális szempontok alapján
 • Vállaltok számára szolgáltatási garanciák és több elektronikus szolgáltatás bevezetése
 • Könnyítések szociális vállalkozásoknak és szövetkezeteknek
 • Infrastrukturális energiatechnikai beruházások mint napelemek és biogáz
 • A fenntartható idegenforgalom, kultúrális munka és innovációk előnyben részesítése
 • A fiatalok munkanélküliségi rátájának felére csökkentése, oktatási beruházások és értelmes, hasznos foglalkoztatás munkanélkülieknek
 • Állami szervezeteket Härnösandba vonzása

MINŐSÉGI ÉLETKÖRÜLMÉNYEK

Härnösandot a vízközelség, a természet, a kultúrális kínálat és a széleskörű egyesületi tevékenység fantasztikus életkörnyezetté teszi. Egy fenntartható társadalom az ott lakni kívánók biztonságot teremtő részvételén és az együttes alkotás lehetőségén alapul. Hogy Härnösand teljes lakossága számára vonzó életkörnyezetté válhasson, a következőket kívánjuk tenni:Beruházások egy kreatív kultúrváros és egy regionális kultúrcentrum létrehozásába

 • További fejlesztő tevékenység egy élő városkézpont létrehozására vízparti sétánnyal, akadálymentes találkozóhelyekkel, játszóterekkel és eleven helyi kereskedelemmel.
 • A vonzó és akadálymentes természeti és szabadtéri területek továbbfejlesztése, többek között egy Egészségösvény kialakításával valamint a Vårdkasen (Vårdkas hegy) és a Smitingen tengeri strand továbbfejlesztésével
 • Az iskolaudvarok és parkok fejlesztése, több spontán aktivitásra csábító környezet kialakítása és az egyesületi élet támogatása
 • A nyilvános terek fenntarthatóságáért, biztonságáért és mindenki számára való hozzáférhetőságéért dolgozni
 • A fenntartható lakásépítés ösztönzése

SZOLIDARITÁS

Härnösand lakosainak gyökerei behálózzák a világot. Minden ember egyedi és esélyt kell kapnia egy értelmes lét megteremtésére. E lehetőség mindenkinek joga nemtől, születési helytől és szexuális hajlamtól függetlenül. Ahhoz hogy a társadalom mint egész működjön, valamennyiünk összefogására van szükség. A társadalom jobbá válik mikor biztosak lehetünk abban hogy számíthatunk segítségére mikor gondok merülnek fel, megöregszünk vagy menekülésre kényszerültünk. Ezt akarjuk elérni Härnösandban a következőkkel:

 • Minden önkormányzati tervezésnek a akadálymentesség elvéből kell kiindulnia
 • Az egyedül érkező fiatal menekültek fogadásához szükséges tudástár létrehozása
 • Egy härnösandi traumacentrum létrehozása
 • Emberhez méltó ápolás idős lakosainknak és magasszintű támogatás hozzátartozóiknak
 • Az idősek ellátásában résztvevő olyan helyi aktőrök támogatása akiknél a minőség fontosabb mint az osztalék
 • A bántalmazott nők menhelyének támogatása és menedékhely létrehozása bántalmazott férfiak számára
 • Aktív tevékenység az antidiszkrimináció érdekében és a multikultúra, genuszkérdések, HBTQ és süketnéma jelbeszéd ismeretanyagának gyarapításának érdekében

A KÖRNYEZETVÉDŐK ZÖLD PÁRTJA (Miljöpartiet de gröna) a zöldek globális mozgalmának része. A zöldek olyan világ megteremtésere törekszenek amely mindenkinek lehetőséget ad egy jó életre – anélkül hogy az a jövendő nemzedékek létfeltételeit rontaná. Ideológiánk háromféle szolidaritáson alapszik:

✮ Az élővilággal és az ökológiai rendszerrel való szolidaritás,

✮ A jövő generáciőkkal való szilidaritás

✮ A világ minden emberével való szolidaritás

A Härnösandi Környezetvédő Párt (Miljöpartiet i Härnösand) 2010 óta vesz részt az önkormányzat igazgatásában. Ez idő alatt fontos lépéseket tettünk egy fenntartható, eleven és szolidáris önkormányzatért.

 

A Környezetvédő Pártot (Miljöpartiet) fémjele a dinamikus igazgatás. Az önkormányzatnak a lakóit és munkatársait fejlődésre ösztönző szolidáris és tanuló szervezetnek kell lennie.

A Környezetvédő Párt (Miljöpartiet) szélesebb körű demokráciára és az lakosokkal folytatott párbeszéd elmélyítlésére törekszik, felelősséget vállal a hosszútávon fenntartható gazdaságért és céljai közé tartozik a demokratikus Zöld Informatika létrehozása valamint Härnösandnak a helyi, regionális és globális talalkozóhellyé fejlesztése.

Most további bizalomért folyamodunk hogy Härnösand önkormányzati vezetésének a következő mandátum idején is részesei lehessünk!

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: