Mittuniversitetet

Lyssna

Vi är engagerade i MIUN:s framtid och framförallt i Härnösands framtid!

På kommunens hemsida finns http://www.harnosand.se/kommunen/framtidochutveckling där medborgarna ska kunna känna sig delaktiga och lämna synpunkter och förslag om Härnösands utveckling.

Kom med i någon av framtids/arbetsgrupperna!

I Hållbara staden finns http://kretsloppan.se/ där du kan bli medlem!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: