Vi utvecklar våra livsmiljöer tillsammans

Miljöpartiet ser medskapande och medborgarengagemang som grundläggande för hur vi bygger ett hållbart samhälle. Genom engagemang i byalag, bostadsrättsföreningar, idrottsrörelsen, elevråd och nätverk fördjupas demokratin och utvecklingen av det gemensamma. Det ska vara enkelt för invånare i Härnösand att lämna synpunkter och vara delaktiga i hur närsamhället utvecklas.

Miljöpartiet vill

  • att unga ska engageras i utsmyckning och utformning av offentliga miljöer och att medel avsätts till det.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: