Valberedningen i Härnösand

Lyssna

Vi är fyra personer i den interna valberedningen.

Sammankallande är Eva Goës och övriga ledamöter är Hibo Abdullahi, Erik Norberg och Myriam Estrella-Näslund

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: