Valberedningen i Härnösand

Vi är fyra personer i den interna valberedningen.

Sammankallande är Eva Goës och övriga ledamöter är Hibo Abdullahi, Myriam Estrella-Näslund, Karin Frejarö och Ulrika Håkansson.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: