Vattnet och stadens stränder

Många förknippar Härnösand som en vacker vatten och kuststad. Det är värden vi vill förädla.

Miljöpartiet vill

  • öka tillgängligheten till vattnet och göra hamnfronten attraktiv, särskilt längs Skeppsbron och stråken runt Nattviken och Kanaludden.
  • under kommande mandatperiod handikappanpassa våra största kommunala badplatser och utveckla miljöerna runt Sälsten och Smitingen.

Idag upptar bilparkeringar flera av de mest attraktiva platserna längs stadens kajer. Vi vill stegvis omvandla dessa till användbara ytor för människor istället. Vi värnar stadens båtliv. Båttvätten var en viktig miljösatsning och vi vill fortsätta utvecklingen mot ett miljöanpassat båtliv.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: