Rent vatten

Vi är beroende av hav och vatten. De ger luft, mat och är en förutsättning för en frisk planet. Nu hotas sjöar och hav av plastskräp, gift och överfiske. Vi vill rädda våra vatten, nu.

Miljöpartiet vill

  • Miljöpartiet vill öka skyddet av hav, kuster, sjöar och vattendrag
  • rädda hav och vatten från gifter och övergödning
  • rädda våra vatten från plastskräp genom att beskatta engångsartiklar, som kaffemuggar och plastlock, och förbjuda onödiga engångsartiklar
  • göra fisket hållbart i hela världen och säkra vårt dricksvatten.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: