Hässleholm

På vår hemsida hittar du våra kontaktuppgifter, lite info om våra aktiviteter, några av de motioner som vi lämnar till kommunfullmäktige, mm.

Men vi är ännu mer aktiva på facebook! Följ oss: www.facebook.com/groups/148462255173079/

Ledamot och styrelsen Håkon S. Jansen, Veronika Ankarvik, Hans-Göran Hansson, Dolores Öhman, Ronny Ebbesson, Solbritt Lindborg och Agnetha Karlsson