Valprogram

Valprogram

KLIMATSMART MAT

•  Ekologisk mat i skola, barn- och äldreomsorg

•  Närproducerat- bra för företagandet och sysselsättningen lokalt

•  Värdig djurhållning 

 

UTVECKLING AV NÄRINGSLIVET

•  Satsning på kommunikationer och ökad utbyggnad av bredband

•  Mer aktiv marknadsföring av möjligheter till etablering — även på bostadsmarknaden

•  Ökad satsningpå entreprenöriell utveckling

 

KULTUR OCH INTEGRATION

•  Fler mötesplatser mellan människor

•  ökad tillgång till kultur för barn och unga

•  Stärkt föreningsliv 

 

AKTIVT FOLKHÄLSOARBETE

•  Stärka förebyggande och hälsofrämjande arbete

•  Ökad samverkan kultur, fritid, skola och socialtjänst

•  Ökad samverkan kommun — landsting 

 

MILJÖVÄNLIGARE KOMMUNIKATIONER

•  Vidareutvecklad kollektivtrafik

•  Fler gång- och cykelvägar

•  Lokal drivmedelsproduktion och tankställen för nya drivmedel 

 

HÅLLBAR ENERGIANVÄNDNING

•  Fortsatt effektivisering

•  Råd till allmänheten

•  Handlingsplan för självförsörjning 

 

EKONOMISKT HÅLLBAR UTVECKLING

•  Planering som utgår från kommunen som helhet

•  Omställning av kommunens verksamheter till god hushållning på ekologisk grund

•  Nödvändiga investeringar för framtiden 

Nyheter på Valprogram

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter