Frågor och svar om Landborgskopplingen

Lyssna

Det kommer många frågor till oss om vad vi tycker om Landborgskopplingen. Här ger vi svar på några av frågorna.

Vad är Landborgskopplingen?
Det är ett garage för ca 600 bilar som ska byggas i Landborgen. I anläggningen kommer det även finnas möjlighet att parkera cyklar och ta sig upp och ner vid landborgskanten. Landborgskopplingen kommer ligga i landborgen vid Rosenträdgården och Hallbergs trappor. I garaget planeras även plats för 600 cykelparkeringar och en cykelramp. Enligt de senaste uppgifterna kan dock antalet cykelparkeringar minska till 300 och även cykelrampen är ifrågasatt.

Vad tycker Miljöpartiet i Helsingborg om Landborgskopplingen?
Miljöpartiet vill inte att det ska byggas ett garage för bilar inne i landborgen. Vi anser att helsingborgarnas skattemedel ska användas bättre. De pengar som är planerade för projektet kan användas för att göra det enklare och miljövänligt att ta sig till och från Helsingborgs centrum med cykel och kollektivtrafik.

Är det bestämt att Landborgskopplingen ska byggas?
Det finns i dagsläget en majoritet i Helsingborgs kommunfullmäktige för att projektet ska genomföras, men än så länge har de avgörande besluten inte tagits; garagebygget har ännu inte påbörjats. Det finns ett beslut i juni 2017 att garaget ska kosta 380 miljoner kronor, det finns dock indikationer på att garaget kan bli mycket dyrare.

Vilka för- och nackdelar ser Miljöpartiet med Landborgskopplingen?
När vi behöver göra investeringar för att minska klimatpåverkan är det fel att lägga nästan en halv miljard på ett garage för 600 bilar. Det är pengar som istället behövs för att enklare kunna ta sig till och från Helsingborgs stadskärna med cykel eller kollektivtrafik.

Det är även ett stort ingrepp i närmiljön och det finns frågetecken kring förutsättningarna i berggrunden. Trafikmiljön för alla de skolbarn i området kommer bli otryggare och det blir mindre säkert att gå och cykla till skolan.

I projektet ingår satsningar på en cykelramp för cykel samt cykelparkeringar vilket i sig är positivt men det är svårt att säga hur stor nytta de satsningarna kommer ha för att främja cyklandet i Helsingborg. Dessutom har sakkunniga dömt ut planerna på en cykelramp som tekniskt omöjliga. De medel som avsätts för cykel i Landborgskopplingen kan användas effektivare på andra sätt.

Hur vill Miljöpartiet lösa trafiksituationen i centrum utan att bygga ett garage?
I grunden vill vi att färre bilar kör i centrala Helsingborg och att fler enkelt kan välja kollektivtrafik eller cykel för sina resor. Då minskar behovet av bilparkeringar och det blir både mysigare och trivsammare att vistas i city.

Redan idag finns ett överskott av bilparkeringar i city men det saknas ett helhetsgrepp om parkeringssituationen. Ingen vet exakt hur det ser ut. Problemet är att det är svårt att hitta de parkeringar som finns och därför är upplevelsen att det är en parkeringsbrist. Just nu pågår ett projekt som genom digital teknik (en applösning) ska göra det enklare för bilisten att hitta den parkeringsplats som är ledig.

 Hur ställer sig Miljöpartiet i frågan om en folkomröstning om ett garage i landborgen?Miljöpartiet är positiva till förslaget om en folkomröstning på valdagen den 9 september. Vi har även lämnat in en motion där vi föreslår att en folkomröstning ska hållas. För oss är det ett sätt övertyga de andra partierna att lyssna på väljarna som vi bedömer inte är lika positiva till ett garage som de andra partierna är. Om en folkomröstning hålls så kommer Miljöpartiet följa utfallet och vi uppmanar andra partier att göra detsamma.

Här finns mer information om Landborgskopplingen från Helsingborgs stad. 

Gillar du Miljöpartiets politik och vill göra något mer än att rösta grönt? Varmt välkommen att bli medlem i vår rörelse för en hållbar värld. Bli medlem!