Nya cykelförslag istället för Landborgskopplingen

Lyssna

Miljöpartiet i Helsingborg vill istället för de kostnadskrävande idéerna om en cykelramp och cykelparkeringar som hittills funnits med i planerna om ett garage i landborgen se andra satsningar. I samband med cykelns dag den 12 maj lägger partiet fram andra förslag. I förslagen ingår tydliga cykelkopplingar och fler säkra cykelparkeringar för samma kostnad som cykelförslagen i Landborgskopplingen.

William Persson
Fler satsningar på cykel Thomas Rödin vill göra Helsingborg till en cykelstad.

Vi vill göra Helsingborg till en cykelstad. Då är det viktigt att de pengar som avsätts till cykelinfrastruktur används mer effektivt. De 64 miljoner kronorna som är avsatta för cykel i landborgsgaraget kan användas bättre, som ger både fler säkra cykelparkeringar och bättre cykelvägar, säger Thomas Rödin (MP), 1:a vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

I förslaget till Landborgskoppling ingår ett bilgarage samt ett cykelgarage och en cykelramp. Cykelgaraget skulle ha 600 cykelparkeringar men i senare förslag har det minskat till 300. Cykelrampen har ifrågasatts om den är möjlig att genomföra. Totalt skulle Landborgskopplingen kosta 380 miljoner kronor men det har flaggats för fördyringar, cykelsatsningarna omfattar 64 miljoner kronor. Miljöpartiet föreslår att de 64 miljonerna istället används till fyra följande cykelsatsningar:

  • Gång- och cykelbro över Hälsovägen
  • Mångdubbelt fler säkra cykelparkeringar runt om i Helsingborg
  • En cykellösning som underlättar för cyklister att ta sig upp för Hallbergs trappor vid landborgskanten
  • Ett av fyra körfält på Söderviadukten görs om till separat cykelväg.

- Folk vill att det ska bli både enklare och säkrare att cykla i Helsingborg. Det här är cykelsatsningar som efterfrågas av många helsingborgare. Det ska vara enkelt ta ta sig till och från centrala Helsingborg med cykel, säger Thomas Rödin.

För mer information:
Thomas Rödin (MP), 073-70 85 096
1:a vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg

Miljöpartiet säger fortsatt nej till ett bilgarage inne i landborgen. Det är en kostsam investering där de negativa konsekvenserna är fler än de positiva.

"Helsingborg ska bli en cykelstad"