Satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik

Lyssna

Nu skapar vi ett Helsningborg för gång, cykel och kollektivtrafik. Stora satsningar görs nu och under de kommande åren i Helsingborg för att det ska bli enklare att ta sig fram klimatsmart.

Gång, cykel och kollektivtrafik. Nu gör vi det enklare att gå, cykla och åka kollektivtrafik i Helsingborg.

Vi vill att det ska vara enkelt att leva miljövänligt. För att möta klimathotet vill Miljöpartiet investera i att binda samman Helsingborg med snabb kollektivtrafik, anlägga fler och säkrare cykelvägar och ge mer plats för fotgängare. Du lägger märke till våra satsningar genom många av de byggprojekt som pågår runt om i Helsingborg.

Kollektivtrafiken ska bli bättre, bland annat genom satsningen på HelsingborgsExpressen. Sträckningen för busslinje 1 byggs just nu om från Råå genom Centrum och till Dalhem. Det är för att nya och bättre superbussar ska kunna trafikera sträckan i bussfiler. Fler personer kommer att få plats på bussarna, de kommer att bli tystare, gå på el och resan kommer att gå snabbare än tidigare. Allra mest märks ombyggnaden längs Drottninggatan/Järnvägsgatan. HelsingborgsExpressen kommer vara på plats 2019.

Cyklister behöver få mer plats i Helsingborg. Miljöpartiets ambition att göra Helsingborg till en cykelstad kräver stora investeringar i cykelnätet. Därför har vi lagt en plan om att investera nästan 300 miljoner kronor i infrastruktur för cykel. Det handlar både om bättre och säkrare cykelvägar men också fler cykelparkeringar och högre prioritet i korsningar och överfarter.

Fotgängare ska prioriteras i gaturummet. När det blir enklare och trevligare att gå så skapas en mer levande och mysigare stad. Det gör vi genom att införa fler gångfartsområden, att skapa sammanhängande promenadstråk, i staden, på landsbygden och i våra naturområden. Då blir även vår hälsa bättre.

Hör gärna av dig till oss i Miljöpartiet Helsingborg om du har frågor om vår politik eller om du vill engagera dig i politiken.

Gillar du Miljöpartiets politik och vill göra något mer än att rösta grönt? Varmt välkommen att bli medlem i vår rörelse för en hållbar värld.