Herrljunga

I dagsläget finns tyvärr ingen aktiv lokalavdelning i Herrljunga, därför behövs du!

 

Engagera dig i den gröna rörelsen. Bli medlem!

Våra prioriteringar

Barn och lärande.

Barnen är vår framtid. Hur de har det idag lägger grunden för hur samhället ser ut om upp till 20 år. Vi vill satsa på förskolan och skolan. I skolan ska alla elever få det stöd och den tid som de behöver. För att göra detta på bästa sätt vill vi att elever och lärare ska vara med och utveckla och förbättra.

Ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi lever i en kommun är mer än hälften av invånarna bor på landsbygden och i de mindre orterna. Därför måste det finnas ett utbud av skola, vård och service fördelad över hela kommunen. Detta bidrar inte enbart till ökad tillgänglighet utan även till en förbättrad miljö. Vi måste arbeta aktivt med att utveckla vår fina landsbygd och översiktsplanen måste tydligt ska slå vakt om naturresurser, naturskydd, landskaps- och kulturminnesvård och rekreationsområden.

Klimat och Miljö.

Herrljunga kommun ska vara ledande och föregångare i miljö och klimatfrågor. Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Vi ska använda 100% förnyelsebar energi och vara en GMO-fri kommun.

Miljöpartiet Herrljunga

Kontakt