Hofors

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Hofors-Torsåker

Vi vill arbeta för att skapa nya arbetstillfällen, att miljön ska prioriteras i de kommunala besluten och fortsätta att satsa på fritid och kultur. Du kan läsa mer om vår politik nedan.

 

 

Våra prioriteringar

Nya jobb.

Satsa mer på att ge ungdomar praktikplatser och arbetstillfällen. Alla ska ha chansen!

Kommunal verksamhet.

Den kommunala verksamheten ska satsa på ökad användning av solenergi, biobränsle och vindkraft. Det ger en renare miljö

Miljöpartiet Hofors

Kontakt