Grön cirkulär ekonomi

En hållbar ekonomi är viktigt för Höganäs kommun. Här berättar vi om våra förslag till omställningen

Miljöpartiet vill

  • Att en klimatstrategi snarast tas fram och genomsyrar alla förvaltningars arbete
  • Att klimatmål och ekonomiska mål likställs
  • Att miljöprogrammet snarast revideras med ökade ambitioner, bland annat en anpassning till Parisavtalet
  • Att en färdplan tas fram som visar vilka steg som behöver tas i kommunen i vilken takt för att klimatmålen ska nå

Budgetförslag för 2019

Här är vårt förslag till budget för 2019 för Höganäs kommun. 

LÄNK

Klimat och miljö är vår tids stora ödesfråga men perspektivet lyser med sin frånvaro i budgeten. Det är ett stort problem eftersom budgeten är kommunens viktigaste planeringsunderlag och det som förvaltningarna utgår från i sina prioriteringar.

Precis som alliansen skriver måste varje generation stå för de kostnader de ger upphov till, annars kommer morgondagens medborgare att få betala också för tidigare generationers överkonsumtion (det s k generationsmålet som riksdagen beslutat om). Men det gäller inte bara reda pengar utan i första hand det som pengarna kommer av, nämligen jordens resurser.

Budgetförslag för 2018

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH ETT HÅLLBART HÖGANÄS

 

Länk till vårt hela budgetförslag

 

------------------------------

Insändare om cirkulär ekonomi

Vi, tillsammans med andra lokalorganisationer, skrev en debattartikel om cirkulärekonomi. Läs den här!

Länk till vår debattartikel om cirkulär ekonomi

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: