Ökad direktdemokrati

Här hittar du våra förslag om hur vi vill öka medborgaredialogen och direktdemokratin

Miljöpartiet vill

  • Alla medborgare i Höganäs kommun skall ha möjlighet att lägga medborgarförslag

Läs vårt förslag om ökad direktdemokrati här

----------------------------------------------

Motion om medborgarförslag (2016-04-17).

I tre fjärdedelar av Sveriges kommuner ges medborgarna möjlighet att göra sina röster hörda genom att lämna medborgarförslag till såväl kommunfullmäktige som till nämnder. Höganäs är trots sin engagerade, kunniga och välutbildade befolkning inte en av dessa kommuner. Detta innebär att vi som kommun går miste om en mängd potentiella förbättringar.

I de kommuner där möjligheten till medborgarförslag och medborgarinitiativ finns väcks i genomsnitt 15-20 förslag per år från medborgarna, av vilka i genomsnitt 30% bifalls. Arbetsbördan för de politiska organen bör alltså inte bli så mycket större, men de förslag som kommer in leder ändå i stor utsträckning till förändringar.

I en genomsnittlig kommun med medborgarförslag sker årligen förverkligandet av cirka fem förslag som annars inte hade blivit av, eller som skulle ha dröjt onödigt länge i väntan på att något parti ska plocka upp idén.

Att möjliggöra för medborgare att lägga förslag till fullmäktige och nämnder skapar en helt annan dynamik i den lokala politiken. Möjligheten för medborgarna att väcka frågor gör att idéer kan kastas in för debatt utan att på förväg vara märkta med en partistämpel. På så vis kan förslagen diskuteras mer förutsättningslöst. Det är också lättare för medborgarna att få gehör för sina förslag om de slipper övertala en politiker att sätta sitt namn på motionen. Som motionär räcker det ju inte att man stödjer förslaget utan man måste också aktivt driva frågan och argumentera för den. För detta krävs ett större engagemang än att vara försiktigt positiv och tycka att något verkar bra.

Att sätta sitt namn på en oprövad idé är det få politiker som vågar, men det kan vara desto fler som efter en diskussion och utredning kan tänka sig rösta för den. En positiv aspekt är också att medborgarförslag stärker inflytandet för Höganäsbor under 18 år och de med utländskt medborgarskap. Även den som inte får rösta på ett parti kan vara med och lägga fram förslag. Sedan är det upp till partierna att avgöra om man vill stödja förslaget eller ej.

Inlämning av medborgarförslagen kan enkelt ske via en e-tjänst på kommunens hemsida. I Malmö har man även kompletterat med möjligheten att väcka e-petitioner det s.k. "Malmöinitiativet". Om minst 100 personer skriver under ett förslag så skickas det vidare till aktuell nämnd som ett informationsärende.

MP yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att se till att möjligheten att lägga medborgarförslag i Höganäs kommun införs för alla kommuninvånare.

För Miljöpartiet i Höganäs 2016-04-17

Göran Lock Barbro Stigsdotter Anja Rosengren

Länk till motionen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: