Högsby

Kontakta oss     Grön Ungdom

MILJÖPARTIET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID I HÖGSBY

Mandatperioden 2014 - 2018 handlar om våra barns och barnbarns framtid och deras möjligheter att leva ett gott liv. Vi vill kunna se dem i ögonen och säga att vi gjorde så gott vi kunde. Vi vill bygga framtiden mer hållbar.

 

VI VILL:

  • Arbeta för att få förnybara energikällor till fordonsbränsle i vår kommun. Vi måste minska klimatutsläppen samtidigt som vi är beroende av bilen på landsbygden.
  • Satsa på förbättrad kollektivtrafik och en välutvecklad närtrafik. Fler bussturer och mindre bussar ger nytta för miljön och invånarna.
  • Servera lokalt lagad mat i våra förskolor, skolor och inom äldreomsorgen. Närproducerade och ekologiska råvaror ska vara grunden i kommunal matlagning.
  • Ge alla barn möjlighet att lyckas i skolan. Eleverna ska vara i centrum som tänkande och kreativa individer.
  • Öka antalet vuxna per barn i förskolan och på fritids. En satsning på framtida generationer är den bästa investering vi kan göra.
  • Ge alla barn möjlighet att utveckla sin kreativitet i en musik-och  kulturskola , oberoende av familjens ekonomi eller bostadsort.
  • Ge våra äldre inom omsorgen ett stimulerande vardagsliv. Två valmöjligheter på middagsmenyn, utevistelse dagligen och tillgång till husdjur tror vi är viktigt för att höja livskvaliteten.
  • Göra vår kommun attraktiv och vacker. Ta tillvara de naturligt vackra områden som finns i alla våra tätorter.
  • Arbeta för att kommunen ska vara en bra arbetsgivare, där kvinnor och män är jämställda och alla har rätt till heltid.
  • Samarbeta med andra partier i kommunfullmäktige, dock inte SD.

 

Har du tankar och idéer om hur Högsby kan bli en bättre kommun att bo och leva i?

Vill du vara med och påverka?

 

Kontakta då gärna Gunilla på mejl eller via telefon/ mobil (Se kontaktuppgifter nedan)!

Hoppas att vi ses!

 

Gunilla Schollin-Borg, 0491-213 04; 073-842 13 04, E-post

 Distriktsombud MP Högsby

Siv Liljegren-Fredriksson

 Ersättare för Distriktsombud

Miljöpartiet Högsby

Kontakt