Förnybara energikällor i Höör

Vi vill att Höör satsar på förnybara energikällor som vindkraft, solenergi och biogas.

Miljöpartiet vill

  • underlätta utbyggnaden av vindkraft
  • satsa på solenergi och biogas
  • göra det möjligt att tanka biogas i Höör
  • att Höör på sikt blir självförsörjande på el.

Vi vill att kommunen underlättar utbyggnaden av vindkraft. Satsningar på solenergi och biogas är också nödvändiga om vi skall kunna minska vårt beroende av kärnkraft. I Höörs kommun bör det vara möjligt att tanka biogas. Vi vill även på olika sätt stimulera småskalig energiproduktion. Vi vill underlätta för alternativa initiativ med mindre byråkrati.

All el i Höörs kommun och dess bolags inrättningar, ska vara märkt ”bra miljöval” vilket innebär el från sol, vind och vatten. I all upphandling både av varor och tjänster ska krav ställas på att så lite energi som möjligt förbrukas.

Vi vill verka för att ett nytt elbolag bildas i kommunal regi med inriktning på att producera förnyelsebar energi. Tillverkning av el och energi i Höör bidrar till fler jobb och större insikt i energifrågor. På sikt vill vi att Höörs kommun blir självförsörjande när det gäller el.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: