Mindre barngrupper i förskolan

Vi vill minska barngrupperna i förskolan. Mindre grupper gör att barnen blir sedda och att verksamhetens kvalitet höjs.

Miljöpartiet vill

  • minska barngrupperna i förskolan
  • att Höörs kommun ska erbjuda 25-timmars barnomsorg för barn till föräldralediga och arbetslösa.
  • verka för en bra utomhusmiljö som är grön och stimulerande
  • att förskolorna serverar ekologisk och närproducerad mat.

För oss är det viktigt att den verksamhet som bedrivs på våra förskolor håller en hög kvalitet. Mindre grupper gör att barnen blir sedda och att verksamhetens kvalitet höjs. Alla förskolebarn har rätt till stöd för att uppnå verksamheternas mål. 

Höörs kommun ska erbjuda barn till föräldralediga och arbetslösa 25-timmars barnomsorg. Detta ser vi som en rättvisefråga och en pedagogisk möjlighet. 

Vi vill verka för en bra utomhusmiljö, till exempel gröna miljöer istället för asfalterade, som ger möjlighet till stimulerande aktiviteter. Vi vill värna mångfalden av skolor och pedagogik. Eventuell vinst i fristående förskolor ska återinvesteras i verksamheten.

Dessutom är det viktigt för oss att den mat som serveras på våra förskolor är ekologisk och närproducerad, och gärna tillagad av små lokala företag. Detta skulle innebära bättre mat, en större mångfald, fler småföretagare och arbetstillfällen i kommunen. Andelen vegetarisk kost bör också bli större i den kommunala kostverksamheten. För klimatets, människornas och djurens skull. Vegetarisk mat är dessutom generellt billigare vilket bidrar till att hög kvalitet kan erbjudas utan att kostnaderna ökar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: