Vi kan hjälpa fler

Miljöpartiet vill

  • skapa ett flyktingmottagande med kvalitet och omsorg.

Kommunen ska driva en generös flyktingpolitik och erbjuda ett ökat antal mottagarplatser. Höör ska arbeta mot diskriminering i alla former och att rekryteringar inom kommunen ska motsvara befolkningens sammansättning. Vi ser jämställdhet som en självklarhet och vill ha lika lön för lika arbete oavsett kön.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: