Jämställdhet i Höör

Miljöpartiet vill

  • se lika lön för lika arbete
  • motverka diskriminering i alla former.

Höör ska arbeta mot diskriminering i alla former och att rekryteringar inom kommunen ska motsvara befolkningens sammansättning. Vi ser jämställdhet som en självklarhet och vill ha lika lön för lika arbete oavsett kön

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: