Lättläst Valmanifest 2018-2020

Miljöpartiet i Höörs valmanifest på lätt svenska.

Lättläst valmanifest: Miljöpartiet de gröna Höör 2018

Vår politik bestäms av det vi tycker är viktigast. Det är tre saker:

- politik som skyddar djur och natur
- politik som gör att människan kan leva bra i framtiden 
- politik som respekterar världens alla människor

Under nästa fyra år vill vi jobba med fem olika områden: 

1.     Miljö
2.    Barn och unga
3.    Vård och omsorg
4.    Livskvalitet
5.    Gröna företag
 

Industri och bilar släpper ut farliga växthusgaser som skadar miljön svårt. Det gör att jorden blir varmare och det blir svårt att odla mat till alla människor. Skogar och hav förstörs. En frisk miljö är det viktigaste för jordens framtid. 

I Höör vill vi jobba för en politik som är snäll mot alla människor, djur och natur. Alla barn ska få en bra förskola och skola. Höör ska släppa ut mindre växthusgaser som skadar miljön. Vi vill att folk slutar köpa onödiga saker som bara används en gång (till exempel plastbestick). Saker som inte används längre ska återvinnas och bli nya saker.

Valet 2018 avgör framtiden för våra barn och barnbarn. Nu måste alla ta ansvar för miljön. Vi får inte vänta på att någon annan löser problemet. 

Våra fem punkter som vi vill jobba med

1.    Miljö

Vi vill att klimatet inte ska påverkas av hur vi lever. Därför vill vi att Höör ska: 

 • Ha mindre biltrafik. Då behöver vi fler tåg, bussar och bra cykelbanor.
 • Använda miljövänlig el. Den kommer från sol, vind och vatten.
 • Göra fler naturreservat. Där är naturen skyddad.
 • Bygga miljövänliga hus när kommunen bygger nytt. 

 

2.    Barn och unga

Det är viktigt att alla barn mår bra och lär sig på rätt sätt. Därför vill vi att Höör ska:

 • Ha bra skolor där alla får rätt hjälp. Skolorna ska ha mycket natur och miljösmart mat.
 • Göra det lättare för lärarna att undervisa.
 • Tillåta olika typer av skolor. Familjer får själva välja var barnet ska gå.

3.    Vård och omsorg

Alla människor ska må bra hela livet. Därför vill vi att Höör ska: 

 • Hjälpa äldre i hemmet så länge det går.
 • Bygga fler seniorboenden. De ska ligga nära andra verksamheter, som förskolor.
 • Låta människor bestämma över sina liv. Kommunen ska hjälpa så långt det går.

 

4.   Livskvalitet

Alla människor måste må bra för att kunna arbeta. Därför vill vi att Höör ska: 

 • Ha bra arbetsvillkor för de som jobbar i kommunen.
 • Erbjuda bra fritidsaktiviteter och bibliotek för alla. Aktiva människor mår bättre.
 • Välkomna flyktingar. De som kommer hit ska vara trygga och få hjälp.
 • Arbeta mot all diskriminering. Alla är lika mycket värda. HBTQ-frågan är viktig. 

 

5.    Gröna företag

Alla företag är mycket viktiga för Höör. Det är bättre för naturen om de är miljövänliga. Därför vill vi att Höör ska:

 • Hjälpa företag som vill bli mer miljövänliga. De kan få bra idéer från kommunen.
 • Göra det lättare att vara bonde. Bönder är mycket viktiga för en frisk natur.
 • Köpa mat från kommunens bönder. Den kan användas i till exempel skolor och på boenden.

Nu måste alla ta ansvar för miljön. Vi får inte vänta på att någon annan löser problemet.