Natur i Höör

Miljöpartiet vill

  • se fler naturreservat och skyddade områden
  • att strandskyddet ska följas
  • se fler handikappanpassade naturslingor
  • att översiktsplanen för Höör ska sträva efter principer om ett långsiktigt hållbart samhälle där klimat och miljö är överordnade mål.

Vi vill arbeta för fler naturreservat och skyddade naturområden, t.ex. när det gäller våra våtmarker. Strandskyddet måste respekteras och ska följas. Kommunen skall anlägga fler handikappanpassade naturslingor.

Miljöpartiet vill att översiktsplanen för Höör ska sträva efter principer om ett långsiktigt hållbart samhälle där klimat och miljö är överordnade mål. Vi vill se ett grönt Höör och även i centrala Höör bör det finnas fler naturliga grönområden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: