Trafik

Trafik

Miljöpartiet vill

Trafiksäkerheten skall öka i kommunen genom att man bygger fler cykelvägar med ett fungerande och väl underhållet vägnät. Ridvägar som är skilda från vanliga bilvägar. Vi vill förbjuda genomfart för tung trafik på väg 23 genom Höör och gamla Bo.

Nyheter på Trafik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter