Mindre barngrupper i skolan

För oss är det viktigt att den verksamhet som bedrivs på våra skolor håller en hög kvalitet. Mindre grupper gör att barnen blir sedda och att verksamhetens kvalitet höjs. Alla skolelever har rätt till stöd för att uppnå verksamheternas mål.

Miljöpartiet vill

  • se mindre barngrupper där alla barn blir sedda
  • att även friskolornas elever erbjuds skolskjuts
  • att utomhusmiljön är grön och stimulerande
  • att maten som serveras är ekologisk och närproducerad.

För oss är det viktigt att den verksamhet som bedrivs på våra skolor håller en hög kvalitet. Mindre grupper gör att barnen blir sedda och att verksamhetens kvalitet höjs. Alla skolelever har rätt till stöd för att uppnå verksamheternas mål. Det är också viktigt att skolor i kommunen endast anställer behöriga lärare. Alla obehöriga lärare skall erbjudas fortbildning för att få behörighet.

Vi är av den uppfattningen att en bra utomhusmiljö, till exempel gröna skolgårdar istället för asfalterade skolgårdar, ger möjlighet till stimulerande aktiviteter och skulle minska förekomsten av mobbning och vandalism. Vi kommer att verka för att även friskolornas elever skall erbjudas skolskjuts. Frihet vid val av skola är viktigt, och föräldrarnas val av skola skall tillgodoses. Vi vill värna mångfalden av skolor, pedagogik och utbildningsinriktningar. Eventuell vinst i fristående skolor ska återinvesteras i verksamheten. Under kommande mandatperiod bör alla skolelever erbjudas tillgång till skolbibliotek bemannade av fackutbildade bibliotekarier.

Dessutom är det viktigt för oss att den mat som serveras på våra skolor är ekologisk och närproducerad, och gärna tillagad av små lokala företag. Detta skulle innebära bättre mat, en större mångfald, fler småföretagare och arbetstillfällen i kommunen. Andelen vegetarisk kost bör också bli större i den kommunala kostverksamheten. För klimatets, människornas och djurens skull. Vegetarisk mat är dessutom generellt billigare vilket bidrar till att hög kvalitet kan erbjudas utan att kostnaderna ökar.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: