Folkhälsa i Höör

Miljöpartiet vill

  • Att ett kommunalt alternativ för vård och omsorg alltid ska finnas.

Den förebyggande hälsovården och friskvården är viktig. Kommunen skall därför aktivt stödja folkhälsoarbetet. Vi är kritiska till Lagen om valfrihet (LOV) i dess nuvarande form. Ett kommunalt alternativ bör alltid finnas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: