Förskola

Lyssna

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. En förskola av god kvalitet kan vara avgörande för barns fortsatta utveckling av språk och lärande.

Plats till alla barn i tid - Bättre prognoser och snabbare utbyggnad behövs för att alla som vill ska kunna få plats. Även barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till 30 timmar per vecka.

Valfrihet - Familjer ska kunna välja bland såväl kommunala som enskilda förskolor, familjedaghem och skolor med olika inriktningar. Vi vill se verksamheter - gärna föräldra- och personalkooperativ - som drivs utan vinstsyfte och som återinvesterar eventuellt överskott i verksamheten.

Satsa på pedagogerna -  Huddinge behöver öka andelen förskollärare på sina förskolor betydligt. För att locka de utbildade förskollärare som behövs krävs rejäla satsningar på höjda löner, kompetensutveckling och arbetsvillkor.

Resursfördelning - områden med låga resultat i grundskolan behöver mer resurser för att tidigt ge barnen bättre förutsättningar.

Vi vill

  • att alla barn ska få förskoleplats när de behöver det
  • att försöket med barnomsorg på obekväm arbetstid permanentas
  • att barn till arbetslösa och föräldralediga ska få rätt till 30 timmars förskola varje vecka
  • att andelen förskollärare ökar
  • att vårdnadsbidraget avskaffas och resurserna används för att stärka kvaliteten i förskolan
  • att barngrupperna blir mindre 
  • att fördela resurserna så att de hamnar där behoven är störst
  • att alla barn med ett annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsstöd av välutbildade pedagoger
  • att alla förskolor får tillgång till en genuspedagog

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: