Dialog och öppenhet

Lyssna

Huddinge kommun behöver kraftigt förbättra dialogen med både medborgare och anställda.

Öppna beslutsprocesser - När beslut fattas måste synpunkter ha inhämtats från de människor som är direkt berörda, t ex anställda och brukare. Det måste vara möjligt att påverka beslut redan tidigt i processen. Personal  i kommunens verksamheter ska ha inflytande på arbetsmiljö och organisation och elever ska ha medbestämmande över det som rör deras arbetsplats.

Forum för dialog - fler möten mellan medborgare och förtroendevalda och möjligheter utbyta tankar och åsikter. 

Huddinge en regnbågskommun - alla verksamheter som har direktkontakt med medborgarna ska vara HBT-certifierade. Personalen ska ha en modern syn på kön och sexualitet och kunna möta medborgarna som individer.

 Vi vill

  • förbättra möjligheten för medborgarna att ha inflytande på de beslut som berör dem, t ex att ungdomar får ökad möjlighet att påverka utformningen av mötesplatser och aktiviteter
  • att elever ska ha inflytande i övergripande frågor som arbetsmiljö, likabehandlingsarbete och rekrytering av lärare
  • att lokala styrelser inrättas i de skolor där intresse finns
  • alla verksamheter som har direktkontakt med medborgarna ska vara HBT-certifierade
  • att kommunen utvecklar forum för dialog mellan medborgare och förtroendevalda
  • att korruption och svågerpolitik kraftfullt bekämpas.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: