Lika rätt, lika möjligheter

Lyssna

Diskriminering är inte värdigt ett civiliserat samhälle grundat på demokrati och mänskliga rättigheter.

Människor kan idag bli diskriminerade av olika skäl; kön, religion, etnicitet, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder. Vi vill att kommunens alla verksamheter motarbetar detta genom att öka medvetenheten och kunskapen om olika former av diskriminering. 

Vi vill 

  • att kommunen ska vara tillgänglig för alla, speciell uppmärksamhet ska riktas mot personer med dolda funktionshinder
  • ha en bostadsmarknad som är jämställd, jämlik och fri från diskriminering
  • att varje skola ska ha tillgång till en genuspedagog som hjälper lärarna att arbete normkritiskt för att ge varje elev möjlighet att utforska och uttrycka hela sin person
  • att kommunen utbildar och hbt-certifierar de verksamheter som har direkt kontakt med medborgare
  • att de som arbetar med att ta emot människor som blivit utsatta för våld i nära relationer har hbt-kompetens
  • att studie- och yrkesvägledarna ska ha en nyckelroll när det gäller att främja gymnasieval som bryter mot traditionella könsmönster
  • att flickor och pojkar får samma möjigheter inom idrotts- och fritidsektorn när det gäller bidrag, träningstider etc 
  • underlätta för funktionshindrade att idrotta, motionera och leka 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: