Förnybar energi och effektivisering

Lyssna

Taxor och avgifter ska stimulera till minskad förbrukning av energi. Energieffektiviseringar i kommunala verksamheter och satsningar på förnybar energi är självklarheter.

Effektivisering och ny teknik - Kommunen och det kommunala fastighetsbolaget Huge ska vara föredömen när det gäller förnybar och effektiv energi. Användning av grön el, biogas  i egna fordon och satsningar på sol- och vindkraft på tak samt ökad produktion av biogas från matavfall.

Taxor som stimulerar - Låg fast avgift och hög förbrukningsavgift ska tillämpas så långt som möjligt.

Vi vill

  • satsa på förnybar energi såsom sol- och vindkraft, t ex genom solceller och/eller solpaneler och små vindkraftverk på tak och större anläggningar 
  • alla nybyggda hus ska ha låg energiförbrukning och miljöanpassade byggmaterial
  • att kommunägda hus byggs med minst passivhusteknik eller motsvarande
  • att resurssnål och miljövänlig teknik används för värme, kyla och ljus; låt ishallar värma konstgräsplaner, strålkastarbelysning bara då idrottsanläggningar används etc 
  • öka produktionen av biogas och ha fler tankställen i kommunen
  • utveckla energirådgivningen till hushållen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: