Skapande fritid

Lyssna

Ett aktivt frilufts- och kulturliv skapar möjlighet till återhämtning och utveckling. Det ska finnas möjligheter för alla få vardagsmotion och kulturupplevelser i stimulerande miljöer.

Vi vill att idrotten behåller sin karaktär av bred folkrörelse. Idrottsföreningar som riktar sig till många och har en bred verksamhet ska få stöd och bidragen till all föreningsverksamhet ska fördelas så att samverkan och samarbete premieras för att målen för jämställdhet och intregration nås.  

Det ska vara lätt för alla att hitta möjligheter till vardagsmotion i sin närmiljö. Motionsslingor och spontanidrottsplatser ska vara trygga och säkra och utformade för alla; unga, äldre och funktionshindrade. 

Vi vill

  • ha motionsslingor, belysning på gångvägar och enkla motionsredskap i bostadsområden
  • att stränderna ska vara tillgängliga för promenad och rekreation
  • ha fler platser för spontanidrott och andra aktiviteter som de boende vill ha
  • att cykel- och vandringsleder underhålls och marknadsförs genom    bl a aktuella kartor
  • underlätta för funktionshindrade att idrotta, motionera och leka
  • att idrottsföreningar som breddar sin verksamhet och aktiverar barn och ungdomar utanför den ”ordinarie” verksamheten ska uppmuntras
  • att pojkars och flickors idrotts- och fritidsintressen får lika stor del av de kommunala resurserna när det gäller träningstider, bidrag etc

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: